Supervision

Jeg tilbyder individuel- og gruppesupervision inden for en moderne psykodynamisk korttidsterapeutisk ramme på voksenområdet. Supervisionen kan være både casebaseret eller centrere sig om supervision på egen stil og retter sig primært mod psykologer på vej mod autorisation.

Vi vil oftest i både individuel- og gruppesupervision udarbejde en række læringsmål og udviklingspunkter i forhold til din psykoterapeutiske og psykologfaglige udvikling. Dine læringsmål vil vi ud fra en Delieberate Practice tankegang arbejde på via casesupervisionerne og løbende tilpasse i din udviklingsproces som psykolog.

Du vil få størst udbytte af min supervision, hvis supervisionen er videobaseret. Det er ikke et krav, men med videosupervision ser vi processen direkte og vi minimerer således problemerne forbundet med hukommelsens både begrænsede kapacitet samt negative og positive biases. Vi får syn for sagen og de bedste betingelser for at hjælpe dig til at hjælpe dine klienter.

Menu