Kvalitetssikring

Udover at arbejde under den beskyttede titel psykolog, har jeg ved Psykolognævnet opnået retten til at betegne mig som autoriseret psykolog (cand.psych.aut.). Min autorisation er din sikring af, at jeg arbejder under høje etiske standarder og at jeg allerede de første to år som psykolog har lavet over 1000 timers udredning og terapi samt modtaget over 160 timers supervision. Aktuelt er jeg i gang med min specialistuddannelse og jeg vil i 2025 vil være specialist i psykoterapi for voksne.

Derudover er jeg medlem af Dansk Psykologforening og jeg er dermed forpligtiget til at følge de Etiske Principper for Nordiske Psykologer. For dig betyder det samlet set, at jeg har et psykologfagligt niveau og en række etiske forpligtigelser, som jeg med omhu er forpligtiget til at følge i min praksis.

Jeg vil via løbende supervision og videreuddannelse gøre mit til, at vi i et samarbejde kan skabe en hjælpsom proces for dig. Jeg videooptager derfor også mine samtaler, hvis jeg får samtykke fra dig, som et led i min kvalitetssikring. Videooptagelserne bruger jeg til at udvikle mine evner til bedre at kunne hjælpe dig.

Menu