Det metodiske grundlag

Som psykolog arbejder jeg primært ud fra den integrative og evidensbaserede metode ISTDP, der står for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

Metoden er især god til at hjælpe dig med at skabe forandring i de uhensigtsmæssige vaner eller reaktionsmønstre, som du måske har nogen indsigt i, hvad handler om, men som er vanskelige at forstå tilbundsgående og ikke mindst at ændre selv.

Du vil i behandlingen blive inviteret til, at vi to sammen kan få en dybdegående forståelse af dit problem. Det vil sige, at vi ikke alene vil forstå problemet ud fra fx en diagnose eller en række symptomer som fx lavt selvværd, søvnbesvær, angst, depression eller selvskade. Vi vil i behandlingen også fokusere på, hvilke bagvedliggende mønstre, der bidrager til og vedligeholder dit aktuelle problem eller symptombillede. Jeg er ikke passiv eller tilbagelænet. Jeg vil tværtimod indgå et aktivt samarbejde med dig for at vi sammen kan facilitere en forandring og nå dine mål for terapien.

Vi vil sammen forsøge at skabe en forandring, ved at hjælpe dig til at bære svære eller angstprovokerende følelser eller tanker, der grundet ubehag er undgået via forsvar. Forsvarene er i udgangspunktet alt det, vi, ubevidst eller bevidst, gør for at undgå kontakt med konfliktfyldte følelser og dermed kontakt til dine ønsker, behov og personlige grænser.

Jeg arbejder ud fra en antagelse om, at alle forsvar har haft en funktion og på et tidspunkt har hjulpet dig med noget vigtigt. Det er dog ikke ensbetydende med, at dine forsvar er nødvendige for dig i det liv, du lever i din nutid – tværtimod kan forsvarene i dag have en række konsekvenser for dig – dit helbred, din livskvalitet og ikke mindst kvaliteten af dine relationer.

Jeg har i 2017-2018 empirisk undersøgt klienters oplevelser af ISTDP-terapeutens teknikker og terapeutiske holdning som et led i at undersøge de teoretiske antagelsers empiriske grundlag. Undersøgelsen gav mig bl.a. viden om, hvad der kan være vigtigt for dig som klient og hvad jeg som terapeut skal vægte i anvendelsen af metoden.

Hvis du ønsker det, vil jeg supplerende til den psykoterapeutiske behandling kunne tilbyde dig rådgivning og vejledning ift.:

  • Optrapningsplan og midlertidige skånebehov i tilfælde af sygemelding efter fx stress, depression eller angst. Jeg kan vejlede dig og eventuelt din leder i, hvordan en realistisk og bæredygtig optrapningsplan kan tilrettelægges og hvilke midlertidige skånebehov, vi kan indtænke for at minimere risikoen for tilbagefald.
  • Mindfulness, der kan være et godt supplerende element i dit hjemmearbejde mellem sessionerne. Praktisering af mindfulness kan være med til at opøve din kapacitet til at være med egne følelsesmæssige og kropslige tilstande og blive opmærksom på, hvornår fx bekymring, selvkritik, katastrofe- eller planlægningstanker får overtaget og fratager dig muligheden for at være til stede. Med udgangspunkt i min efteruddannelse i Mindfulness Baseret Kognitive Teknikker vil jeg introducere dig til, hvordan man kan praktisere mindfulness og derved øve dig i at vende tilbage til dig, dit åndedræt, din tilstand. Lære at udholde de tilstande, du måske før ubevist eller bevidst har haft et overarbejde med at distrahere dig fra.
Menu