Faglig baggrund

Autoriseret psykolog Trine Ravn

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i marts 2017 og autoriseret af Dansk Psykolognævn juli 2019. Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi til voksne siden 2014 og har især specialiseret mig i metoden ISTDP.

Som psykolog har jeg været ansat i privat praksis og herigennem fået erfaring med individuel- og gruppeterapi. Derudover har jeg som ansat på Arbejdsmedicinsk Klinik fået erfaring med udredning, differentialdiagnostik samt stressforebyggelse og –behandling. Gennem 3,5 år har jeg været psykolog, intern supervisor og underviser i en privat virksomhed, hvor vi i et tværfagligt team tilbyder psykoterapeutiske og arbejdsrettede forløb. Jeg har siden 2019 haft privat virksomhed, hvor jeg tilbyder individuel terapi, debriefing og parterapi. 

Mine klienter har generelt fremhævet, hvorledes jeg er varm, tillidsvækkende og vedholdende som terapeut. De har takket mig for både at være tålmodig og vedholdende, når dét, der gjorde ondt, vakte stor nervøsitet, men bagefter var forløsende og udviklende at stå igennem. Det er vigtigt for mig, at vi sammen finder en god balance mellem at du oplever dig mødt og samtidig udfordret, således vi kan skabe den forandring, du ikke har kunnet skabe selv – på trods af alt det du allerede ved om dig, dit problem eller dit symptombillede. Du kan læse mere om mit metodiske grundlag her for at få mere at viden om, hvordan jeg arbejder.

Din oplevelse og dit udbytte af behandlingen er central i vores samarbejde. Jeg vil derfor altid opfordre dig til at være ærlig og give feedback, således vi sikrer os, at vi har det rigtige fokus i forhold til din målsætning.

For med omhu at kunne varetage mine klienters problematikker og kvalitetssikre mit arbejde har jeg selv været i egenterapi og jeg prioriterer supervision og efteruddannelse højt. Jeg ved således, hvad terapien potentielt kan åbne af udviklingsmuligheder og trivsel i dit videre liv.

Menu