Priser og vilkår

Priser som selvbetaler

Trine Ravn Selvbetaler Priser
Opstartssession (90 min) 2100 kr.
Efterfølgende session* (45 minutter) 1050 kr.
Parterapi (80 minutter) 1900 kr.
Individuel supervision (60 min, for psykologer på vej mod autorisation) 1200 kr.
Gruppe supervision, undervisning eller gruppeproces Kontakt for aftale

Egenbetaling ved lægehenvisning

Trine Ravn lægehenvisning Priser
Opstartssession (dobbeltsession, 90 minutter) 823,72 kr.
Efterfølgende dobbeltsession (90 minutter)* 749,09 kr.
Enkeltsession (45 minutter) 374,54 kr.
Telefonkonsultation (15 minutter) 142,96 kr.

*For optimalt udbytte af din behandling anbefaler jeg dobbeltsessioner, for at du opnår behandlingseffekten hurtigere ved at vi kan arbejde dybdegående med problemstillingen uden at skulle afbryde processen efter 45 minutter. Det er naturligvis op til dig, om du foretrækker enkelt – eller dobbeltsessioner efter vores opstartssession.

Priserne reguleres d.1. november og 1. april årligt.

Tilskud
Er du aktiv medlem af Sygeforsikring Danmark og enten henvist fra din praktiserende læge eller selvbetalende klient, dækkes mellem 200-350 kr pr session (mellem 400-700  kr ved dobbeltsession). Læs på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside for at kende dit præcise refusionsbeløb.

Afbudsregler
Afbud skal meddeles via en sms eller en mail, ikke via indtalt telefonsvarer. Ved afbud senere end kl. 12.00 dagen før en aftalt konsultation opkræves fuldt honorar. 

Særligt for klienter med henvisning: Ved for sent afbud eller udeblivelse nr. 1 opkræves den normale egenbetaling. Ved for sent afbud eller udeblivelse nr. 2 opkræves det dobbelte honorar af den sædvanlige egenbetaling.

 

Betaling
Klinikken modtager betaling via MobilePay efter endt session. Til nøds kan der betales via bankoverførsel. Oplysningerne vil fremgå af fremsendte faktura.

 

Henvisning via den offentlige sygesikring:
Det er din almen praktiserende læge, der vurderer, om du er henvisningsberettiget. Du kan se de 12 henvisningsårsager på følgende link:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/almen-praksis/patientforloeb/visitation-hovedside/henvisningsregler/henvisningsregler-psykologhjaelp/

Menu