Priser og vilkår

Priser som selvbetaler

Trine Ravn Selvbetaler Priser
Opstartssession (90 min) 2100 kr.
Efterfølgende session* (45 minutter) 1050 kr.
Parterapi (80 minutter) 1900 kr.
Individuel supervision (60 min, for psykologer på vej mod autorisation) 1200 kr.
Gruppe supervision (60 min, for psykologer på vej mod autorisation) 1500 kr.

*For optimalt udbytte af din behandling anbefaler jeg dobbeltsessioner, for at du opnår behandlingseffekten hurtigere ved at vi kan arbejde dybdegående med problemstillingen uden at skulle afbryde processen efter 45 minutter. Det er naturligvis op til dig, om du foretrækker enkelt – eller dobbeltsessioner efter vores opstartssession.

Er du selvbetaler og aktiv medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du ofte få refunderet op til 350 kr. pr. session afhængig af din dækning (700 kr for dobbeltsession). Læs på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside for at kende dit præcise refusionsbeløb.

Priserne reguleres d.1. november og 1. april årligt.

Egenbetaling ved lægehenvisning

Trine Ravn lægehenvisning Priser
Opstartssession (dobbeltsession, 90 minutter) 823,72 kr.
Efterfølgende dobbeltsession (90 minutter)* 749,09 kr.
Enkeltsession (45 minutter) 374,54 kr.
Telefonkonsultation (15 minutter) 142,96 kr.

*For optimalt udbytte af din behandling anbefaler jeg dobbeltsessioner, for at du opnår behandlingseffekten hurtigere ved at vi kan arbejde dybdegående med problemstillingen uden at skulle afbryde processen efter 45 minutter. Det er naturligvis op til dig, om du foretrækker enkelt – eller dobbeltsessioner efter vores opstartssession.

Er du henvist fra din praktiserende læge og aktiv medlem af Sygeforsikring Danmark, dækkes 200 kr pr session (400 kr ved dobbeltsession).

Afbudsregler
Afbud skal meddeles via en sms eller en mail. Ved afbud senere end kl. 16.00 dagen før en aftalt konsultation opkræves fuldt honorar. 

Særligt for klienter med henvisning: Ved for sent afbud eller udeblivelse nr. 1 opkræves den normale egenbetaling. Ved for sent afbud eller udeblivelse nr. 2 opkræves det dobbelte honorar af den sædvanlige egenbetaling.

Betaling
Klinikken modtager betaling via MobilePay efter endt session. Til nøds kan der betales via bankoverførsel. Oplysningerne vil fremgå af fremsendte faktura.

Henvisning via den offentlige sygesikring:
Det er din almen praktiserende læge, der vurderer, om du er henvisningsberettiget. Du kan se de 12 henvisningsårsager på følgende link:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/almen-praksis/patientforloeb/visitation-hovedside/henvisningsregler/henvisningsregler-psykologhjaelp/

Menu